Editorial Team

Urednik
Doc. dr Vladimir M. Cvetković

TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE

Zbornik radova

Prvi nacionalni seminar za studente iz oblasti vanrednih situacija

Beograd, 16.,17. i 18. april 2021.


NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U KATASTROFAMA I MEĐUNARODNI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA, BEOGRAD

Biblioteka
ZBORNIK RADOVA


Izdavač
NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA I MEĐUNARODNI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA

Prvi nacionalni seminar za studente iz oblasti vanrednih situacija

TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE

Glavni i odgovorni urednik

Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd

Naučni i programski odbor seminara

Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd
Doc. dr Bojan Janković
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu
Prof. dr Srđan Milašinović
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu
Prof. dr Slavoljub Dragićević
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd
Prof. dr Želimir Kešetović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd
Prof. dr Dragan Mlađan
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu
Prof. dr Goran Milošević
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad
Prof. dr Snežana Knežević
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Redakcioni odbor

Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd
Prof. dr Vladimir Jakovljević
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd
Doc. dr Bojan Janković
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu
Prof. dr Srđan Milašinović
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu
Prof. dr Snežana Knežević
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Recenzenti

Prof. dr Vladimir Jakovljević
Prof. dr Srđan Milašinović
Prof. dr Želimir Kešetović
Doc. dr Bojan Janković
Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Sanela Andrić, MA

Za izdavača
Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd

Sekretari zbornika
Tamara Mančić
Jovana Martinović

ISBN - 978-86-81424-03-2

©Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, 2021. godina.