Zbornik radova, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, katastrofe, rizici, doc. dr Vladimir M. Cvetković, Fakultet bezbednosti, urednik, Prvi nacionalni seminar.
Return to Article Details Uticaj pandemije COVID-19 na svetsku turističku industriju sa osvrtom na Republiku Srbiju Download Download PDF