Martinović, J. (2021). Evakuacija u nuklearnim katastrofama: Evacuation in nuclear disasters. Zbornik Radova - Naučno stručno društvo Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodni Institut Za istraživanje Katastrofa, Beograd, 1(1), 27–43. Retrieved from http://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/3