Martinović, Jovana. 2021. “Evakuacija U Nuklearnim Katastrofama: Evacuation in Nuclear Disasters”. Zbornik Radova - Naučno stručno društvo Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodni Institut Za istraživanje Katastrofa, Beograd 1 (1):27-43. http://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/3.