Martinović, Jovana. “Evakuacija U Nuklearnim Katastrofama: Evacuation in Nuclear Disasters”. Zbornik radova - Naučno stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd 1, no. 1 (May 22, 2021): 27–43. Accessed September 16, 2021. http://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/3.