1.
Jezdić N. Primena AHP-a i Dongovog modela pri izračunavanju indeksa podložnosti terena za nastanak šumskih požara. Studija slučaja: naselja Crni vrh i Topli Do (Stara planina): Application of AHP and Dong model in calculating forest fires suscepptability index. Case study: settlements Crni vrh and Topli Do (Stara mountain). Zbor. radova [Internet]. 2021 May 22 [cited 2021 Sep. 16];1(1):1-13. Available from: http://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/1