Announcements

Current Issue

PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)
					View PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)

ZBORNIK RADOVA - PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (COLLECTION OF PAPERS - LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)

Izdavači:

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda.

Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu.

Glavni i odgovorni urednik zbornika – Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

Urednici zbornika: prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu.


Naučni i programski odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Redakcioni odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Pravni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

Pravni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima
 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima
 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).
Published: 2022-02-17

Articles

View All Issues