[1]
Stefanović, M. 2022. Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim šumskim požarima: Security aspects of risk management in disasters caused by forest fires. Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research. (Feb. 2022), 258–268.