[1]
Radovanović, M. and Cvetković, V. 2022. Komunikacija o rizicima od katastrofa: Disaster risk communication . Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research. (Feb. 2022), 269–321.