[1]
Knežević, S., Špiler, M., Mitrović, A. and Milašinović, M. 2022. Prevare u slučaju katastrofe: finansijski aspekti: Disaster Fraud: financial aspects. Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research. (Feb. 2022), 96–109.