(1)
Stefanović, M. Bezbednosni Aspekti Upravljanja Rizicima U Katastrofama Izazvanim šumskim požarima: Security Aspects of Risk Management in Disasters Caused by Forest Fires. Zbor. radova NSD-URVS i MIK 2022, 258-268.