(1)
Radovanović, M.; Cvetković, V. Komunikacija O Rizicima Od Katastrofa: Disaster Risk Communication. Zbor. radova NSD-URVS i MIK 2022, 269-321.