Stefanović, M. (2022). Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim šumskim požarima: Security aspects of risk management in disasters caused by forest fires. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, 258–268. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/15