Radovanović, M., & Cvetković, V. (2022). Komunikacija o rizicima od katastrofa: Disaster risk communication . Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, 269–321. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/21