RADOVANOVIĆ, M.; CVETKOVIĆ, V. Komunikacija o rizicima od katastrofa: Disaster risk communication . Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, [S. l.], p. 269–321, 2022. Disponível em: https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/21. Acesso em: 5 jul. 2022.