KNEŽEVIĆ, S.; ŠPILER, M.; MITROVIĆ, A.; MILAŠINOVIĆ, M. Prevare u slučaju katastrofe: finansijski aspekti: Disaster Fraud: financial aspects. Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, [S. l.], p. 96–109, 2022. Disponível em: https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/32. Acesso em: 4 feb. 2023.