Stefanović, Milica. 2022. “Bezbednosni Aspekti Upravljanja Rizicima U Katastrofama Izazvanim šumskim požarima: Security Aspects of Risk Management in Disasters Caused by Forest Fires”. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, February, 258-68. https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/15.