Radovanović, Marko, and Vladimir Cvetković. 2022. “Komunikacija O Rizicima Od Katastrofa: Disaster Risk Communication”. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, February, 269-321. https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/21.