Knežević, Snežana, Marko Špiler, Aleksandra Mitrović, and Marko Milašinović. 2022. “Prevare U slučaju Katastrofe: Finansijski Aspekti: Disaster Fraud: Financial Aspects”. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, February, 96-109. https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/32.