Stefanović, M. (2022) “Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim šumskim požarima: Security aspects of risk management in disasters caused by forest fires”, Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, pp. 258–268. Available at: https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/15 (Accessed: 4 February 2023).