Knežević, S., Špiler, M., Mitrović, A. and Milašinović, M. (2022) “Prevare u slučaju katastrofe: finansijski aspekti: Disaster Fraud: financial aspects”, Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, pp. 96–109. Available at: https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/32 (Accessed: 4 February 2023).