Radovanović, M., and V. Cvetković. “Komunikacija O Rizicima Od Katastrofa: Disaster Risk Communication”. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, Feb. 2022, pp. 269-21, https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/21.