Knežević, S., M. Špiler, A. Mitrović, and M. Milašinović. “Prevare U slučaju Katastrofe: Finansijski Aspekti: Disaster Fraud: Financial Aspects”. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, Feb. 2022, pp. 96-109, https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/32.