Radovanović, Marko, and Vladimir Cvetković. “Komunikacija O Rizicima Od Katastrofa: Disaster Risk Communication”. Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research (February 17, 2022): 269–321. Accessed July 5, 2022. https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/21.