Knežević, Snežana, Marko Špiler, Aleksandra Mitrović, and Marko Milašinović. “Prevare U slučaju Katastrofe: Finansijski Aspekti: Disaster Fraud: Financial Aspects”. Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research (February 17, 2022): 96–109. Accessed February 4, 2023. https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/32.