Zbornik radova Naučno stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research
Return to Article Details Mogućnosti upravljanja rizicima od šumskih požara pomoću geografskih informacionih sistema Download Download PDF