Zbornik radova Naučno stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa, Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research
Return to Article Details Uticaj pandemije COVID-19 na svetsku turističku industriju sa osvrtom na Republiku Srbiju Download Download PDF