About the Journal

Zbornik radova Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa. 

Biblioteka
ZBORNIK RADOVA

Izdavač
NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA I MEĐUNARODNI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA

Namenjen je publikovanju naučno-istraživačkih i preglednih naučnih radova iz oblasti studija katastrofa.

Glavni i odgovorni urednik

Doc. dr Vladimir M. Cvetković  - biografija

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd                                             

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd 

Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograde