Upravno ograničavanje prava svojine u slučaju elementarnih nepogoda

Administrative restriction of property rights in case of natural disasters

Authors

  • Ratko Radošević Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu, R.Radosevic@pf.uns.ac.rs

Keywords:

elementarne nepogode, upravno ograničavanje prava svojine, eksproprijacija, rekvizicija

Abstract

Elementarne nepogode mogu da dovedu do različitih vidova ograničavanja prava svojine građana na nepokretnim i pokretnim stvarima. Cilj rada je da se utvrdi pravni režim ograničavanja prava svojine u ovim vanrednim okolnostima i da se izdvoje one mere koje imaju upravni karakter – koje se vrše uz upotrebu upravnih ovlašćenja. U pitanju su mere koje bi, uslovno, mogle da se podvedu pod eksproprijaciju i rekviziciju, kao klasične vidove upravnog ograničavanja prava svojine.

Natural disasters can lead to various types of restrictions on citizens' property rights to immovable and movable property. The aim of this paper is to determine the legal regime of restriction of property rights in these extraordinary circumstances and to single out those measures that have an administrative character - which is carried out with the use of administrative powers. These are measures that could, conditionally, be subsumed under expropriation and requisition, as classic types of administrative restriction of property rights.

 

References

Mrđenović, D. (prir.) (2011). Temelјi moderne demokratije: izbor deklaracija i povelјa o lјudskim pravima (1215-1990). Beograd: Zavod za udžbenike; Dosije studio.

Milkov, D. (2017). Upravno pravo II: upravna delatnost. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost.

Dimitrijević, P. (1983). Osnovi upravnog prava, Beograd: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu.

Milkov, D. (2011). Eksproprijacija – između privatnog i javnog. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2, 43-62.

Prica, M. (2016). Eksproprijacija kao pravni institut (doktorska disertacija). Niš: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet.

Tasić, Đ. (1996). Odgovornost države po principu jednakosti tereta, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Tomić, Z. (2010). Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Službeni glasnik.

Downloads

Published

2022-02-17

How to Cite

Radošević, R. (2022). Upravno ograničavanje prava svojine u slučaju elementarnih nepogoda: Administrative restriction of property rights in case of natural disasters. Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, 51–60. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/22