Tačnost informacija i njihovo precizno i nedvosmisleno prenošenje javnosti kao načini upravlјanja rizikom u okolnostima epidemije (Republika Srbija u toku vanrednog stanja 2020. godine )

Accuracy of informations and their precise and unambiguous transmission to the public as ways of risk management in the circumstances of the epidemic (Republic of Serbia during the state of emergency in 2020)

Authors

  • Dragana Ćorić Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Keywords:

informacije, tačnost, preciznost, uznemiravanje javnosti, rizik

Abstract

Nedovolјno poznavanje materije  o kojoj  se izveštava javnost  ,i kompetativnost u brzini objavlјivanja informacija, više puta su uznemirili javnost. Brojne edukacije novinara u određenim oblastima o kojima izveptavaju kao i stalno upućivanje istih na striktnu primenu pravila novinarske etike kao da ne postižu svoj cilј.   Potreba da neko prvi objavi neku informaciju je ustupila mesto potrebi za istinitim i činjeničnim predstavlјanjem vesti.  Ova zamena je bila posebno izražena tokom vanrednog stanja  u Republici Srbiji  2020 godine, gde je neprecizno i senzacionalističko prenošenje informacija više puta dovelo do uznemiravanja javnosti  i čak i prekršaja od strane građana jer su informacije bile prenete nedovolјno precizno ili i netačno.  Nakon navođenja  nekoliko primera i dobre i loše prakse, rad završavamo sa konstituisanjem jedinstvene formule za stvaranje dobrih, istinitih novinskih tekstova, posebno u situacijama potencijalno velike uznemirenosti javnosti.

Insufficient knowledge of the matter being reported to the public, and competitiveness in the speed of publishing information, may and could upset the public. Numerous trainings of journalists in certain areas they report on, as well as their constant referral to the strict application of the rules of journalistic ethics, do not seem to achieve their goal. The need to publish some information first, isn’t that important as the need for a true and factual presentation of the news. This was especially pronounced during the state of emergency in the Republic of Serbia in 2020, where inaccurate and sensationalist transmission of information repeatedly led to public harassment and even violations by citizens because the informations were transmitted insufficiently precisely or incorrectly. After citing several examples of both good and bad practice, we conclude our work by constituting a unique formula for creating good, truthful newspaper articles, especially in situations of potentially great public distress.

References

Arhiva vesti Kovid-19 na sajtu Vlade Republike Srbije: https://www.srbija.gov.rs/news/section.php?id=453027&start=2500.

Arhiva vesti elektronskih izdanja listova Kurir, Informer, večenje novosti, Politika

Bugarski, Ranko (2003), Uvod u opštu lingvistiku, Čigoja štampa

Pravno informacioni sistem Republike Srbije: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/

Rezultati monitoringa onlajn medija tokom pandemije 2020. : https://savetzastampu.rs/izvestaji/rezultati-monitoringa-onlajn-medija-tokom-pandemije-2020/

Downloads

Published

2022-02-17

How to Cite

Ćorić, D. . (2022). Tačnost informacija i njihovo precizno i nedvosmisleno prenošenje javnosti kao načini upravlјanja rizikom u okolnostima epidemije (Republika Srbija u toku vanrednog stanja 2020. godine ): Accuracy of informations and their precise and unambiguous transmission to the public as ways of risk management in the circumstances of the epidemic (Republic of Serbia during the state of emergency in 2020). Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, 228–234. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/24