Deljenje podataka u vanrednim situacijama

Data sharing in emergency situations

Authors

  • Stefan Milojević Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge „Moodys Standards“ doo Beograd, sektor „Fraud Prevention and Fraud Investigations
  • Marko Špiler Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Jovan Travica Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum, Beograd

Keywords:

podaci, deljenje, vanredne situacije, odlučivanje

Abstract

Deljenje podataka u vanrednim situacijama predviđa da se ono obavlja na rutinskoj osnovi, što podrazumeva mogućnost da se planira unapred. Međutim, to možda nije uvek slučaj, jer može doći do vanrednih situacija koje nisu mogle da se predvide. Tako, kriza koja je nastala usled pandemije koronavirusa, ilustruje potrebu za zajedničkim odgovorima javnih službi gde je brzo deljenje podataka od ogromnog uticaja na javno zdravlje i bezbednost. Prirodne katastrofe punog obima mogu opustošiti zemlje i naškoditi hiljadama ljudi. U vanrednim situacijama, aktivnosti koje spasavaju živote i ograničavaju uticaj zbog opasnosti, su ključne, i tada je važno brzo donositi odluke. U tom slučaju, posebno kompleksno pitanje za razne državne agencije i organizacije je koliko je moguće reagovati na pravi način, te doneti odluku o (ne)deljenju informacija. Predmet ovog rada jeste razmatranje šireg konteksta vezanog za deljenje informacija u vanrednim situacijama.

 

Data sharing in emergency situations envisages that it is done on a routine basis, which implies the possibility to plan in advance. However, this may not always be the case, as there may be emergencies that could not have been foreseen. Thus, the crisis caused by the coronavirus pandemic illustrates the need for joint public service responses where rapid data sharing has a huge impact on public health and safety. Full-scale natural disasters can devastate countries and harm thousands of people. In emergencies, activities that save lives and limit the impact of danger are crucial, and then it is important to make quick decisions. In that case, a particularly complex issue for various state agencies and organizations is to react in the right way as much as possible and to make a decision on (non) sharing information. The subject of this paper is to consider the broader context related to the sharing of information in emergency situations.

References

*

Downloads

Published

2022-02-17

How to Cite

Milojević, S., Špiler, M., & Travica, J. (2022). Deljenje podataka u vanrednim situacijama: Data sharing in emergency situations . Zbornik Radova Naučno-stručnog društva Za Upravljanje Rizicima U Vanrednim Situacijama I Međunarodnog Instituta Za istraživanje Katastrofa (Collection of Papers, Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management and International Institute for Disaster Research, 131–139. Retrieved from https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/article/view/31